Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sgk Toán 5 trang 107

 • 1 Đánh giá

Thế nào là hình hộp chữ nhật, thế nào là hình lập phương ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Hình hộp chữ nhật

 • Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật.
 • Hình hộp chữ nhật có 6 mặt (như hình vẽ): hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2) và bốn mặt bên (mặt 3,mặt 4, mặt 5 và mặt 6) đều là hình chữ nhật. Mặt 1 và mặt 2; mặt 3 và mặt 5; mặt 4 và mặt 6.

 • Hình hộp chữ nhật (hình bên) có:

  • Tâm đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q.
  • Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

Hình lập phương

 • Ta cũng thường gặp trong thực tế một số đồ vật như con súc sắc có dạng hình lập phương.
 • Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau,

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 108 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 sgk toán lớp 5

a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN.

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 108 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

=> Xem hướng dẫn giải


 • 71 lượt xem
Chủ đề liên quan