Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 128

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại toàn bộ các bài tập về tính chu vi, diện tích, thể tích. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 128 sgk toán lớp 5

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 128

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 128 sgk toán lớp 5

Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 128 sgk toán lớp 5

Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 128

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan