Giải bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt sgk Toán 5 trang 101

  • 1 Đánh giá

Biểu đồ dùng để làm gì ? Nhìn vào biểu biểu đồ quạt ta biết được điều gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ví dụ: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học.

Giải bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt - sgk Toán 5 trang 101

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

  • Có 50% số sách là truyện thiếu nhi ;
  • Có 25% số sách là sách giáo khoa;
  • Có 25% số sách là các loại sách khác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 5

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh ?

b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu trắng ?

d) Thích màu tím ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 5

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Giải bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt - sgk Toán 5 trang 101

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Chủ đề liên quan