Giải câu 2 bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt sgk Toán 5 trang 102

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 5

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Giải bài : Giới thiệu biểu đồ hình quạt - sgk Toán 5 trang 101

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Bài làm:

Ta thấy ô màu trắng cho biết phần trăm của học sinh giỏi. Vậy tỉ số phần trăm của học sinh giỏi là 17,5%.

Ta thấy ô màu xanh lam đậm cho biết phần trăm của học sinh trung bình. Vậy tỉ số phần trăm của học sinh trung bình là 22,5%

Ta thấy ô màu xanh lam nhạt cho biết phần trăm của học sinh khá. Vậy tỉ số phần trăm của học sinh khá là 60%

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021