Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được học phép cộng hai số thập phân. Vậy các con đã nắm chắc cách làm về dạng toán này hay chưa? Nhằm củng cố lại cho các con làm thành thạo hơn dạng toán này, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các con nhớ theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài tập để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 50

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 - sgk toán lớp 5

Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8;

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 51 - sgk toán lớp 5

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 41 - sgk toán lớp 5

Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22m vải. Biết rằng của hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021