Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 119 sgk toán lớp 5

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) m3và 12,345m3.

c) m3 và 8 372 361dm3.

Bài làm:

Để so sánh các số đo, ta cần đổi chúng về cùng một đơn vị đo sau đó so sánh phần số.

a) Ta đổi về cùng đơn vị là cm3 : 913,232413m3 = 913,232413 x 1000 x 1000cm3 = 913232413cm3

Vậy 913,232413m3 = 913 232 413cm3.

b) Ta có : = 12,345

Vậy m3 = 12,345m3.

c) Ta có : = 83723,61

Ta đổi về cùng đơn vị là dm3 : 83723,61m3 = 83723,61 x 1000dm3 = 83723610dm3

Vậy m3 > 8 372 361dm3.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021