Giải câu 3 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 153

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,064kg = ...g;

d) 0,08 tấn = ...kg.

Bài làm:

a) Do 1m = 100cm nên: 0,5m = 0,5 x 100cm = 50cm ;

b) Do 1km = 1000m nên: 0,075km = 0,075 x 1000m = 75m;

c) Do 1km = 1000g nên: 0,064kg = 0,064 x 1000g = 64g;

d) Do 1 tấn = 1000kg nên : 0,08 tấn = 0,8 x 1000kg = 80kg.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021