Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 142

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 142 sgk toán lớp 5

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Bài làm:

Ta thấy vận tốc có đơn vị là km/giờ mà thời gian đi có đơn vị là phút nên ta cần đổi thời gian ra đơn vị giờ

Đổi : 15 phút = giờ = $\frac{1}{4}$ giờ = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:

s = v .t = 8 x 0,25 = 2 (km).

hay s = v . t = 8 x = $\frac{1\times 8}{4}$ = 2(km)

Đáp số: 2km.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021