Giải câu 2 trang 15 toán 5 bài luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$5\frac{3}{4}$

$2\frac{1}{10}$

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021