Giải câu 2 bài : Cộng số đo thời gian sgk Toán 5 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 132 sgk toán lớp 5

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

Ta thực hiện phép tính cộng thời gian mà Lâm đi từ nhà đến bến xe và thời gian từ đó đến Viện Bảo tàng Lịch sử:

35 phút + 2 giờ 20 phút = ?

Giải bài : Cộng số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 131

Lời giải:

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Đáp số: 2 giờ 55 phút.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021