Giải câu 4 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

12 hộp: 180000 đồng

36 hộp: ? đồng

Bài giải:

Cách 1:

Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Cách 2:

36 hộp so với 12 hộp thì gấp số lần là:

36: 12 = 3 (lần)

Mua 36 đồ dùng học toán hết:

180 000 x 3 = 540 000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021