Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2 ;

Bài làm:

a) 3,125 + 2,075 x 2 (thực hiện phép nhân trước rồi đến phép cộng)

= 3,125 + 4,15 = 7,275 .

b) (3,125 + 2,075) x 2 (thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau)

= 5,2 x 2 = 10,4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021