Giải câu 3 bài giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 78 sgk toán lớp 5

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho.

b) 25% số gạo trong kho.

Bài làm:

a) Nếu gạo nếp chiếm 10%, thì tổng số gạo trong kho là:

5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b) Nếu gạo nếp chiếm 25% thì tổng số gạo trong kho là:

5 x 100 : 25 = 500 : 25= 20 (tấn)

Đáp số: a) 50 tấn

b) 20 tấn

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021