Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân Toán 5 trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 - sgk toán lớp 5

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Bài làm:

Chu vi của vườn cây hình chữ nhật là:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích của vườn cây hình chữ nhật là:

15,62 x 8,4 = 131,208 ( )

Đáp số: Chu vi: 48,04 m

Diện tích: 131,208

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021