Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 169 sgk toán lớp 5

Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hộp là 6000cm2.

Bài làm:

Sxung quanh = (a + b) x 2 x c = chu vi đáy x chiều cao

Chiều cao = Sxq : chu vi đáy

Chu vi đáy hình chữ nhật là:

(60 + 40) x 2 = 200 (cm)

Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là:

6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021