Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 127 sgk toán lớp 5

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Bài làm:

a) Ta thấy tam giác ABD là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là AB và AD.

  • Nên diện tích hình tam giác ABD là: S1 = x AB x AD = x 4 x 3 = $\frac{1\times 12}{2}$ = 6 (cm2)

Tam giác BDC là tam giác thường có chiều cao bằng độ dài đoạn AD và đáy DC.

  • Nên diện tích hình tam giác BDC là: S2 = x DC x AD = x 5 x 3 = $\frac{1\times 15}{2}$ = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là:

= 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2

b) 80%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021