Giải câu 1 trang 15 toán 5 Bài luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

$\frac{11}{25}$

$\frac{23}{500}$

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021