Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m; 234cm= ...m; 506cm = ....m; 34dm=.....m

Bài làm:

315cm =m= 0,315m

234cm=m= 0,234m

506cm = m= 0,506m

34dm=m= 0,34m

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021