Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 99

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập kiến thức và bài tập về hình tròn, đường tròn; tính chu vi hình tròn. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 5

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 5

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 99 sgk toán lớp 5

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 99 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi H là:

A. 18,84cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42cm

Giải câu 4 bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 99

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Chủ đề liên quan