Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 99 sgk toán lớp 5

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

Bài làm:

a) Tính chu vi của bánh xe dựa vào công thức C = d x 3,14.

Chu vi của bánh xe là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b) Bánh xe lăn được trên mặt đất một vòng thi đi được quãng đường chính bằng chu vi.

Chu vi của bánh xe là 2,041m.

Vậy quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 x 100 = 204,1 (m)

Đáp số: a) 2,041m

b) 20,41m, 204,1m.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021