Giải câu 3 bài So sánh hai số thập phân Toán 5 trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

Bài làm:

Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé là:

0,4 > 0,321 > 0,32 > 0,197 > 0,187

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021