Giải câu 3 phần 2 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 90

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 90 sgk toán lớp 5

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 5 trang 89 - 90

Bài làm:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

AD = BC = 25 + 15 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

AB = CD = 2400 : 40 = 60 (cm)

Bây giờ ta thấy, hình tam giác MDC có:

  • Cạnh CD = 60 cm
  • Cạnh MD = 25 cm

Vậy, diện tích hình tam giác MDC là:

= 750 (cm2)

Đáp số: 750 cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021