Giải câu 1 bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 148 sgk toán lớp 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

Bài làm:

a) Hình 1: Hình có 4 phần, đã tô màu 3 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là

Hình 2: Hình có 5 ô, đã tô màu 2 ô nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

Hình 3: Hình có 8 phần, đã tô màu 5 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

Hình 4: Hình có 8 phần, đã tô màu 3 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

b) Hình 1: Có 2 hình tròn, trong đó đã tô màu 1 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 1 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Hình 2: Có 3 hình vuông, trong đó đã tô màu 2 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 3 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Hình 3: Có 4 hình vuông, trong đó đã tô màu 3 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 3 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Hình 4: Có 5 hình tam giác, trong đó đã tô màu 4 hình đã tô màu và hình còn lại có 2 phần đã tô màu 1 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021