Giải câu 1 bài : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình sgk Toán 5 trang 168

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 168 sgk toán lớp 5

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

Bài làm:

Phòng học có dạng hình hộp chữ nhật nên:

Ssàn = Strần nhà = Sđáy

Stường = Sxung quanh­

Áp dụng công thức tính diện tích đáy S = chiều dài x chiều rộng.

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Áp dụng công thức tính: Sxung quanh = (a + b) x 2 x c.

Diện tích 4 bức tường của phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

Sđáy + Sxung quanh – Scửa = 27 + 84 -8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5m2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021