Giải bài luyện tập chung (tiếp theo) sgk toán 5 trang 16,17

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ giải các dạng toán về nhân chia phân số và đo độ dài. Bây giờ, các con xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để tham khảo và làm thành thạo hơn các dạng toán này nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{1}{5}:\frac{7}{8}$

$1\frac{1}{5}: 1\frac{1}{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tìm x:

x +

x -

x :

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 17 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 17 - sgk Toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Giải bài luyện tập chung (tiếp theo)

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021