Giải câu 2 trang 16 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tìm x:

x +

x -

x :

Bài làm:

a) x +

x = - $\frac{1}{4}$

x =

b) x -

x = + $\frac{3}{5}$

x =

c)

x = : $\frac{2}{7}$

x =

d) x :

x =

x =

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021