Giải câu 3 bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sgk Toán 5 trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 108 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

Giải bài : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - sgk Toán 5 trang 107

Bài làm:

Hình A

Ta thấy hình A có 6 mặt và có ba kích thước:

  • Chiều dài: 10cm
  • Chiều rộng: 8cm
  • Chiều cao: 4cm

Vậy nên hình A là hình hộp chữ nhật

Hình B :

Hình B có nhiều hơn 6 mặt và có 4 giá trị kích thước khác nhau nên B không là hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Hình C:
Ta thấy hình B có 6 mặt và có ba kích thước : chiều dài = chiều rộng = chiều cao = 8cm

Vậy nên hình B là hình lập phương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021