Giải câu 3 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 - sgk toán lớp 5

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

100 km : 12 lít xăng

50 km : ? lít xăng

Bài giải:

100 km gấp 50 km số lần là:

100 : 50 = 2 (lần)

Vậy đi 50 km mất số lít xăng là:

12 : 2 = 6 ( lít xăng)

Đáp án: 6 lít xăng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021