Giải bài : Chu vi hình tròn sgk Toán 5 trang 97

  • 1 Đánh giá

Chu vì hình tròn được tính như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Độ dài của đường tròn gọi là chu vi của đường tròn đó.

Giải bài : Chu vi hình tròn - sgk Toán 5 trang 97

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Hoặc : Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 5

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;

b) d = 2,5dm;

c) m .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 5

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;

b) r = 6,5dm;

c) r = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 5

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021