Giải câu 3 bài : Chu vi hình tròn sgk Toán 5 trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 5

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Bài làm:

Hướng dẫn: bánh xe có đường kính là 0,75m nên chu vi được tính theo công thức.

C = d x 3,14

Bài giải:

Chu vi của bánh xe là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

Đáp số: 2,355m.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021