Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 106 sgk toán lớp 5

Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe có độ dài là 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 106

Bài làm:

Nhìn vào hình vẽ ta thấy độ dài của sợi dây bằng tổng nửa chu vi bánh xe thứ nhất cộng nửa chu vi bánh xe thứ hai cộng với 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Mà nửa chu vi bánh xe thứ nhất cộng nửa chu vi bánh xe thứ hai là chu vi của 1 bánh xe.

Vậyđộ dài của sợi dây bằng tổng chu vi cẩ 1 bánh xe cộng với 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của bánh xe với đường kính 0,35 là:

S = d x 3,14 = 0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Vậy độ dài sợi dây là:

1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021