Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

  • 1 Đánh giá

Hôm trước, thầy cô đã hướng dẫn cho các con cách để giải toán tỉ lệ phần trăm. Và hôm nay, cũng để giải bài toán tỉ lệ phần trăm, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con một cách giải khác nhanh hơn và chính xác hơn. Đó chính là giải bằng máy tính bỏ túi. Các con có tò mò giải như thế nào không? Chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40

- Lần lượt ấn các phím:

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 0,175

- Máy đã tính:

7 : 40 = 0,175

Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím:

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

Khi đó màn hình xuất hiện số 17,5 thì đây là kết quả 17,5%

Ví dụ 2: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78

- Lần lượt ấn các phím:

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

- Trên màn hình xuất hiện kết quả 120

- Máy đã tính: 78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

=> Vậy: Số cần tìm là 120

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 sgk toán lớp 5

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.
Giải câu 1 bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk toán 5 trang 84

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu).

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 84 sgk toán lớp 5

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng;

b) 60 000 đông;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021