Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài viết này hướng dẫn giải bài tập SGK phân Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) trong sgk toán lớp 5 trang 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

a)

Giải câu 1 bài Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)

... 1 \( \frac{2}{2}\) ... 1 \( \frac{9}{4}\) ... 1 1 ... \( \frac{7}{8}\);

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021