Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 5

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

Bài làm:

a) Ta có chu vi hình tròn được tính theo đường kính là :

C = d x 3,14 = 15,7 (m)

Vậy đường kính hình tròn có độ dài là:

15,7 : 3,14 =5 (m)

b) Ta có chu vi hình tròn được tính theo bán kính là :

C = 2 x r x 3,14 = 18,84 (dm)

Vậy bán kính hình tròn có độ dài là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Hay : Đường kính của đường tròn có độ dài là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Bán kính của đường tròn có độ dài là:

6 : 2 = 3 (dm)

Đáp số : a) 15,7m

b) 3dm

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021