Giải bài Hình thang

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hình tam giác. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một dạng hình mới đó là hình thang. Vậy hình thang là hình như thế nào? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây:

A. Kiến thức cơ bản

Giải bài Hình thang

Hình thang ABCD có:

  • Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC
  • Hai đáy có hai cạnh đối diện song song

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Giải bài Hình thang

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải bài Hình thang

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải bài Hình thang

  • Bốn cạnh và bốn góc?
  • Hai cặp cạnh đối diện song song?
  • Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?
  • Có bốn góc vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 92 skg toán lớp 5

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Giải bài Hình thang

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 92 sgk toán lớp 5

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

(Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông).

Giải bài Hình thang

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan