Giải câu 4 bài hình thang

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 92 sgk toán lớp 5

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

(Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông).

Giải bài Hình thang

Bài làm:

Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông. Cạnh AD vuông góc với hai đáy.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021