Giải câu 2 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tấn

Bài làm:

Mẫu: 500g= kg= 0,5 kg

a) 500g= 0,5kg

b) 347g= 0,347kg

c) 1,5 tấn= 1500kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021