Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 3 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

Bài giải:

Quả thứ nhất nặng 4,8kg còn quả thứ 2 nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Nên quả thứ 2 nặng số kg là:

4,8 - 1,2 = 3,6 (kg)

Quả thứ ba nặng số kg là:

14,5 - (4,8 + 3,6) = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021