Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

Giải câu 4 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 61

b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3; 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Bài làm:

a)

Giải câu 4 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 61

b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10 = 93

7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35 = 3,5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021