Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân Toán 5 trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7

c) 0,24 x 4,7

d) 7,826 x 4,5

Bài làm:

a) 25,8 x 1,5

Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 58

b) 16,25 x 6,7

Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 58

c) 0,24 x 4,7

Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 58

d) 7,826 x 4,5

Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - Toán 5 trang 58

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021