Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 2) - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 179 sgk toán lớp 5

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 2)

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 179 sgk toán lớp 5

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021