Giải câu 4 bài luyện tập Toán 5 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Bài làm:

Diện tích của một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng có số mét vuông là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp sổ: 24m2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021