Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 65

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 65 - sgk toán lớp 5

Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

8 bao : 243,2 kg

12 bao : ? kg

Bài toán:

Một bao gạo có số ki lô gam là:

243, 2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao gạo có số ki lô gam là:

12 x 30,4 = 364,8 (kg)

Đáp số: 364,8 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021