Giải câu 3 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5 trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 - sgk toán lớp 5

So sánh < > =

2 kg 50g ... 2500g 6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g tấn ... 250 kg

Bài làm:

2 kg 50g ... 2500g 6090kg ... 6 tấn 8kg

=> 2050 g < 2500g => 6090kg > 6008kg

13kg 85g ... 13kg 805g tấn ... 250 kg

=>13085g < 13805g => 250 kg = 250kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021