Giải bài toán về tỉ lệ số phần trăm (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài toán tỉ lệ phần trăm. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ tập trung vào dạng toán tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó. Đây không phải là dạng toán mới thầy cô biết có một số bạn còn bỡ ngỡ với nó. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và làm thêm về những ví dụ, giải thêm những bài tập về dạng toán này để hiểu rõ hơn nhé.

A. Ví dụ mẫu

Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiệu học sinh?

Ta có:

52,5% số học sinh toàn trường là 420 em.

1 % số học sinh toàn trường là:

420 : 52,5 = 8 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh toàn trường là:

8 x 100 = 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

420 : 52,5 x 100 = 800

Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800

=> Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 sgk toán lớp 5

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 sgk toán lớp 5

Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 78 sgk toán lớp 5

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho.

b) 25% số gạo trong kho.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Chủ đề liên quan