Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178 (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 1) - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 178 sgk toán lớp 5

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 0,8% = ?

A. B. \(\frac{8}{100}\)

C. D. \(\frac{8}{10000}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 178 sgk toán lớp 5

Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:

A. 19 B.95

C. 100 D. 500

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 178 sgk toán lớp 5

Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 178 (phần 1)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021