Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 140 sgk toán lớp 5

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Bài làm:

Đổi : nửa giờ = giờ = 0,5 giờ.

(Do người đó đi bộ 5km rồi mới đi ô tô nên quãng đường đi được bằng hiệu của quãng đường AB trừ đi quãng đường đi bộ)

Quãng đường đi bằng ô tô là:

AB - 5 = 25 - 5 = 20 (km)

Vậy vận tốc của ô tô là:

v = s : t = 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

Đáp số : 40km/giờ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021