Giải bài luyện tập sgk Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài tổng nhiều số thập phân, các con có cảm thấy khó hay không? Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập để các con làm thành thạo hơn, tốt hơn dạng toán này. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 52 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

3,6 + 5,8 ....8,9 5,7+ 8,8......14,5

7,56...4,2 + 3,4 0,5 .......0,08 + 0,4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021