Giải bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 48

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Bài học giúp các con củng cố chắc chắn hơn kiến thức đã học về các dạng toán như viết các số đo diện tích, đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Mẫu: 3m 6dm= m= 3,6m

a) 3m 6dm;

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải câu 2 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 48

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 42dm 4cm = dm= 42,4dm

a) 42dm 4cm = ....dm;

b) 56cm 9mm = ...cm;

c) 26m 2cm = ....m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48- sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Mẫu: 3kg 5g= kg= 3,005kg

a) 3kg 5g = ...kg;

b) 30g = ....kg;

c) 1103g= ...kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Túi cam cân nặng

a) ...kg

b) ....g

Giải câu 5 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 48

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan