Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số sgk Toán 5 trang 136

  • 1 Đánh giá

Bài trước ta đã học nhân số đo thời gian với một số, vậy chia số đo thời gian cho một số ta thực hiện như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Ví dụ 1:

Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?

  • Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

  • Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

b) Ví dụ 2:

Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?

  • Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút = ?

  • Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài : Chia số đo thời gian cho một số - sgk Toán 5 trang 136

Vậy 7 giờ 40 phút = 1 giờ 55 phút.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4 ;

b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;

d) 18,6 phút : 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 136 sgk toán lớp 5

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem
Chủ đề liên quan